Producten & Diensten

Organisatieadvies

Met name voor organisaties in crisis, conflict of in een ‘high-stake’ omgeving is het van groot belang om op verantwoorde wijze om te gaan met ethische vraagstukken en destructief leiderschapsgedrag te voorkomen. Maar welke keuzes moet u hiervoor maken binnen uw organisatie? Hoe gaat u om met de conflicterende belangen wanneer de belangen van de organisatie lijnrecht tegenover die van de medewerkers staan?

Op praktische en toegepaste wijze adviseert KreOs u over de strategische keuzes met betrekking tot leiderschap en ethiek in organisatiestructuur en cultuur. KreOs ondersteunt bij het vormen van een visie op deze thema’s en helpt directies en organisaties te formuleren ‘waar de organisatie voor staat’, ‘welke grenzen niet overschreden mogen worden’ en ‘hoe met de verschillende stakeholders om te gaan’.

Wij doen dit onder meer door het uitrollen van visie trajecten, en door organisatieadvies over bijvoorbeeld het inrichten van morele leerprocessen, de effectiviteit van gedragscodes om ‘goed’ gedrag te stimuleren,  leiderschapsgedrag en (morele) besluitvormingsprocessen.

Met wat voor vraagstukken kunnen wij uw organisatie ondersteunen en verder op weg helpen?

 

Opleidingen

KreOs biedt naast organisatieadvies ook masterclasses, trainingen, workshops en lezingen aan gericht op het vergroten van de kritische denkkracht benodigd in crisis, conflict en high-stake omgevingen. Onze producten zijn altijd maatwerk, op basis van de behoefte van u als klant.

Masterclass Ethiek voor organisaties
In deze masterclass wordt ingegaan op hoe organisatie-inrichting bijdraagt aan moreel verantwoord handelen. De onderwerpen die worden behandeld zijn normatieve en stimuleringsstrategieën om incidenten te voorkomen en af te handelen en ethische cultuur.

Training Ethisch leiderschap
In deze tweedaagse training staan we stil bij het managen van integriteit: wat wordt er van u, als leidinggevende, verwacht bij het inrichten van een integere organisatie en hoe stimuleert u het ethisch handelen van uw medewerkers?

Training Verantwoorde oordeel- en besluitvorming
Nadat iemand zich bewust is van de ethische dimensies in een situatie is het van belang tot een oordeel te komen over de situatie. In deze tweedaagse training gaan de deelnemers aan de slag met verschillende ethische besluitvormingsmodellen die helpen om handelingsalternatieven te generen en te wegen wat het (meest) moreel verantwoorde besluit is. Doel: bewustwording van dilemma’s en handelingsalternatieven, sensemaking tactieken leren in te zetten, zorgvuldige besluitvorming. Zowel individuen als teams kunnen zich op deze training inschrijven.

Workshop Effectief leiderschap
Deze workshop richt zich op uw professionele ontwikkeling als leidinggevende in complexe en dynamische omgevingen. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan destructieve leiderschapsgedragingen en morele valkuilen binnen het leiderschap.

Training Kritische processen en risicoanalyse
Deze eendaagse training richt zich op het inzicht krijgen en managen van processen binnen uw organisatie die kritisch zijn vanuit integriteitsperspectief. Deelnemers gaan aan de slag met het inzichtelijk maken van de waarschijnlijkheid dat schade ontstaat door individueel handelen of de wijze van inrichting van werkprocessen. De deelnemers maken de eerste stap in het prioriteren en beheersen van deze kritische processen. Na deze dag bent u zelfstandig in staat om verder te gaan met deze risicoanalyse.

Training ‘Jongleren met belangen’
In deze eendaagse training vergroot u uw kennis en vaardigheden om realistische organisatie ambities te stellen in relatie tot uw missie, management, personeel en andere stakeholders. We bieden deelnemers een praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om een zorgvuldige afweging tussen de uiteenlopende belangen en ambities van alle stakeholders te maken.

Training Groepsdynamica en haar valkuilen
In deze tweedaagse training gaan de deelnemers aan de slag met de onderliggende mechanismen van normvervaging en andere groepsdynamische processen die incidenten en ongewenst gedrag in de hand werken. Onderling vertrouwen, (informeel) leiderschap, team cultuur en een lerende organisatie zijn thema’s die interactief aan bod komen. Deze training is erg geschikt voor teams die onlangs zijn samengesteld en/of in een hoog risicospectrum moeten optreden.

Workshop Ontwerpen moreel manifest: wat zijn onze manieren?
In deze workshop gaan de deelnemers op onderzoek uit naar hun eigen persoonlijke kernwaarden, hoe die raken aan die van hun collega’s en de organisatiewaarden. Met deze workshop krijgt het team inzicht in de ethische dimensies van het eigen werk en hun samenwerking. Het resultaat van deze dag is een door het team zelf opgesteld moreel manifest dat richting geeft aan (toekomstige) keuzes en het onderling aanspreken op gedrag vergemakkelijkt.

Workshop Innovatie en ethiek
Aan iedere innovatiestrategie zitten bepaalde morele valkuilen voor personeel en andere stakeholders verbonden. In deze workshop leert u een instrument te gebruiken waarmee de valkuilen inzichtelijk gemaakt worden. Tevens biedt dit instrument praktisch toepasbare maatregelen om deze valkuilen voor uw organisatie te minimaliseren.

Workshop Morele veerkracht
Het meemaken van intense ethische vraagstukken (en tragische dilemma’s) kan zijn weerslag hebben op het welzijn van de medewerker. In deze workshop leert u wat het effect van morele intensiteit is op medewerkers en de rol van emoties in besluitvorming en gedrag. Bent u als leidinggevende of adviseur betrokken bij begeleiden van medewerkers? Dan geeft deze workshop u handvatten om hieraan invulling te geven.

 

Lezingen

KreOs verzorgt verschillende lezingen over aan leiderschap en ethiek gerelateerde thema’s. Een aantal voorbeelden staan hieronder beschreven. Samen met u kijken we wat voor uw organisatie een interessant thema voor een lezing zou zijn.

  • (Destructief) leiderschapsgedrag
  • Ethische besluitvorming
  • Dilemma’s in stressvolle omstandigheden en de rol van emoties
  • Normvervaging en groepsdynamica
  • Vertrouwen en leren in teams
  • Leiderschap en management in crisis, conflict en high stake omgevingen

 

Coaching

Bij KreOs kunt u ook terecht voor coachingstrajecten. Dit is onder meer interessant wanneer u effectiever wilt worden in uw functie uitoefening, of wanneer u wilt sparren over (leiderschap)dilemma’s en de morele risico’s die u in uw werkomgeving tegenkomt.

 

Wilt u meer weten of vrijblijvend een offerte aanvragen, neem dan contact met ons op!